Borger

AVDELINGER

Borger gård, Borgergata 30, 3514 Hønefoss     
tlf. 905 19 596

Hof, Hofveien 10, 3090 Hof
tlf. 477 92 317

Hvalheim, Bønsnesveien 520, 3530 Røyse
tlf. 926 71 167

Petershagen, Slettavegen 226, 2850 Lena
tlf. 474 62 748

Paulsrud, Rudsvebakken 88, 2840 Reinsvoll
tlf. 489 94 607

 

 

Kontaktperson for spørsmål knyttet til inntak:

Psykiater og inntaksansvarlig Gjermund Berg-Guttormsen, tlf. 91514704 -gjermund@borger.no

 

Administrerende direktør

Herman Henrik Bay

E-post: herman@borger.no

Tlf: 906 11 078

Virksomhetsleder

Synne Myhre Henden

E-post: synne@borger.no

Tlf: 952 27 279

Psykiater, faglig ansvarlig

Gjermund Berg-Guttormsen

E-post: gjermund@borger.no

Tlf: 32 12 11 00

Psykiater, faglig ansvarlig

Gunnar Henden

E-post: gunnar@borger.no

Tlf: 32 12 11 00

Aktivitetsleder

Erik Hansen

E-post: erik@borger.no

Tlf: 32 12 11 00

It-ansvarlig

Hilde Strøm Dahl

E-post: hilde@borger.no

Tlf: 32 12 11 00