TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Om oss

Ved Borger jobber det mennesker med svært ulik bakgrunn. Vi mener at fast ansatte psykiatere, psykologer, sykepleiere og vernepleiere er en forutsetning for et sted som Borger. I tillegg har vi helsefagarbeidere, sosionomer, kunst- og uttrykksterapeut, musikere, noen med bakgrunn fra fengselsvesenet og ufaglærte med erfaring innen rus og psykiatri. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Felles for disse menneskene med så ulik bakgrunn er at de er ansatt ved Borger på grunn av deres erfaring, kompetanse og deres personlige egnethet i arbeidet med mennesker med rus- og psykiske lidelser. 

Vi ønsker å kunne tilby forutsigbarhet og tilknytning over tid også til mennesker med til dels svært krevende utfordringer knyttet til adferd og sykdom. Da er det svært viktig at Borgers ansatte representerer styrke, robusthet, ro og trygghet også når situasjoner kan oppleves ubehagelige eller truende. Disse egenskapene hos våre ansatte er helt nødvendige for at man samtidig skal kunne ha en inviterende, romslig og aksepterende stil.

Uten trygghet i utfordrende situasjoner vil det bli umulig å tilby omgivelser der tilknytning, vekst og mestring kan skje. De ansatte ved Borger er i tillegg til å være svært dyktige i jobben sin også sosiale mennesker som trives sammen, som ønsker å gjøre hverandre gode. Dette bidrar til et inkluderende og raust miljø på Borger