TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Borgers visjonTilhørighet - sammen 

Borgers virksomhetsideMennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv på tross av psykiske helseutfordringer.  

Borger arbeider for å skape økt livskvalitet for mennesker med alvorlig psykisk lidelse eller psykiske helseproblemer, med eller uten  psykisk utviklingshemming, rusavhengighet eller annen problematikk.   

Gjennom fokus på tilknytning skal vi arbeide for å bryte isolasjon, skape trygghet og tilhørighet samt bidra til symptommestring og funksjonsbedring.  

Vår styrke er vår erfaring og kompetanse, og vi evner å tenke nytt og ambisiøst fordi vi er faglig sterke. 


Om Oss

Borger AS ble stiftet i 2014. Vi startet virksomheten på Borger gård i Hønefoss.

Etter hvert som flere mennesker flyttet til oss har vi startet opp enheter i Holmestrand, Østre og Vestre Toten og Røyse i tillegg til Hønefoss. Borger gård er tilpasset mennesker med rusutfordringer som for tiden ikke har ønske om å bli rusfrie. De andre fire enhetene er for mennesker som er eller har ønske om å bli rusfrie.

Vi har rammeavtaler med en rekke kommuner, der Oslo kommune er den største oppdragsgiveren. Vi har siden oppstart vært av den oppfatning at et bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer med eller uten rusavhengighet skal ha tilgang til tjenester som er av høy kvalitet både faglig og mellommenneskelig.

Vi har derfor hele tiden hatt stort fokus på å ha ansatte med kompetanse innen dette feltet, enten det er psykiatere, spesialsykepleiere, vernepleiere eller miljøarbeidere.

Vi ser at dette gir resultater for våre brukere.