TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Pårørende

Vi på Borger ønsker å ha et godt og tett samarbeid med våre beboeres pårørende.

Vi inviterer til samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter minimum hvert halvår. Vi ser på pårørende som en ressurs har hyppig kontakt med pårørende som ønsker dette. 

Vi ønsker å være med på å styrke båndene mellom beboere og pårørende, og bistår gjerne om det er behov for dette i forbindelse med permisjoner hjem, ferier sammen med familie etc.

Besøk av familie og venner av beboerne på Borger er alltid hyggelig.