TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Pårørende

Vi på Borger ønsker å ha et godt og tett samarbeid med våre beboeres pårørende.

 

Vi ønsker dersom du ønsker det å involvere dine nærmeste gjennom å ha regelmessig kontakt. Fagleder på hver enhet er pårørendekontakt og har ansvaret for at pårørende følges opp, blir hørt og kan komme med sine synspunkter og spørsmål. Vi har regelmessige møter der pårørende inviteres.

Pårørende er særlig velkommen i høytider, bursdager etc, men veldig gjerne ellers også. Borger følger Oslostandard for pårørendesamarbeid