TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Vår tilnærming

Vi som jobber ved Borger har gjennom vårt arbeide i mange år innen psykisk helsevern erfart at trygghet er noe av det viktigste man kan oppnå i et tilfrisknings- og rehabiliteringsperspektiv.

Med trygghet mener vi trygghet i relasjoner til andre, i forhold til bolig, i kommunikasjonen med hjelpeapparatet, og i antagelsen om at man ikke står alene dersom man er i behov av hjelp eller støtte. Å ivareta og stimulere til trygghet er en av Borgers viktigste oppgaver.

En av grunnleggerne av Borger, psykiater Gunnar Henden, mottok i 2004 Råd for psykisk helses Tabupris etter å ha beskyldt sykehusene for ”å svikte de sykeste totalt” i et intervju i Dagbladet. Bakgrunnen for Hendens utspill i Dagbladet var nettopp opplevelsen av at sykehusene ikke maktet å skape trygghet og forutsigbarhet for de aller mest hjelpetrengende.

Borger ønsker blant annet å ivareta mellommenneskelig trygghet. Dette er en av grunnene til at vi kun har egne ansatte. Vi tror at trygge ansatte bidrar til et trygt og forutsigbart Borger. 
Dette er også en av grunnene til at vi ønsker å ha mange av våre ansatte i en såkalt medleverturnus. Dette betyr at man er på jobb fra torsdag til mandag og fra mandag til torsdag. Man unngår da ”brudd” i relasjonene etter hvert skift tre ganger daglig, og oppnår lengre og mer stabile relasjoner gjennom uken. 
Vi mener at forholdet mellom beboere og ansatte styrkes og trygges på denne måten og vi opplever å ha en styrket fellesskapsfølelse mellom alle som bor og jobber på Borger.