TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Hvordan vi jobber

Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i arbeidet rundt mennesker med utfordrende adferd, innsikts- og motivasjonsbrist samt vanskelig håndterbare symptomer.

 

Å flytte inn på Borger er å flytte inn i et fellesskap der ansatte og beboere lever sammen i et miljø der vi tenker «oss» og ikke «oss og dem». Miljøarbeiderne på Borger jobber medleverturnus, noe som gjør at man lever sammen i tre og fire døgn i strekk.

Vi mener at dette forsterker fellesskapsfølelsen og minker følelsen av avstand og forskjellighet beboere og ansatte imellom. Uten tilknytning til andre er vi alene i verden. Gjennom å bo og leve på Borger vil du kunne oppleve mestring og utvikling i et fellesskap der vi tar vare på og utfordrer hverandre hver dag.

Vår måte å tenke rundt dette springer ut fra en teori der tilknytning står sentralt i prosessen mot et bedre og rikere liv.