TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet.

Målsettinger

Målsettinger og forventninger er individuelle faktorer, og de varierer i svært stor grad. På Borger forsøker vi å møte den enkelte beboer på deres hjemmebane. Skissering av utfordringer og mål gjøres derfra.

 

Vi ønsker at vår målsetting skal samsvare med din. Vi ønsker å få vite hva du tenker rundt det å flytte til Borger, hva du vil oppnå, hva du ikke vil erfare, dine begrensninger og ressurser.

Dine mål for fremtiden kan være helt forskjellig fra en annen sine. Gjennom å ha en felles oppfatning av hvor vi er og hvor vi skal, jobber vi sammen for å komme dit.

Dette tror vi man best oppnår gjennom gjensidig respekt, fellesskap og likeverdighet.

 

Kompetanse

Borger innehar den kompetansen og robustheten som kreves slik at man kan bryte isolasjon og invitere til fellesskap. 

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet. 

Som et ledd i vårt fokus på tilknytning er arbeidet med reetablering av konstruktivt nettverk og kontakt med pårørende svært viktig. 

Vi vil alltid prioritere å legge til rette for aktiviteter og initiativ som går i retning av sterkere tilknytning til betydningsfulle andre.

Vi drar ofte på tur i Nordmarka i helgene.